Tanghalian Sa Tag-Init
  • Programa ng Serbisyo ng Pagkain sa Tag-init

    Ang Ketchikan Gateway Borough School District ay nakikilahok sa Programa ng Serbisyo ng Pagkain sa Tag-init. Ang mga pagkain ay ipagkakaloob sa lahat ng mga bata nang walang bayad at pareho sa lahat ng mga bata nang walang anuman ang lahi, kulay, bansang pinagmulan, kasarian, edad o kapansanan, at walang diskriminasyon sa kurso ng serbisyo sa pagkain. Ang mga pagkain ay ipagkakaloob sa mga sumusunod na lugar at oras:  Schoenbar Middle School sa Hunyo 3, 2019 - Agosto 16, 2019, mula Lunes hanggang Biyernes, 11:30 ng umaga hanggang 1:00 ng tanghali. Ang mga matatanda ay may bayad na $ 5.00 | Ang mga Bata ay LIBRE.

If you are having trouble viewing the document, you may download the document.